แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
119 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  • โทร: 02-171-8601
  • แฟกส์: 02-171-8602
  • ฝ่ายบริการลูกค้า : 02-171-8601-15
  • Email : webmaster@ircp.co.th