สำนักงานใหญ่

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  • โทร: 02-171-8601
  • แฟกส์: 02-171-8602
  • ฝ่ายบริการลูกค้า : 02-171-1801-15
  • Email : webmaster@ircp.co.th

ฝ่ายสายธุรกิจผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ (ARBD)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 101/40 หมู่บ้านซื่อตรง ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  • โทร : 02 921-8610-11,
  • แฟกซ์ : 02 921-8802 -111
  • ปรึกษาด้านเทคนิค ต่อ : 121