ชื่อบริษัท เว็บไซต์
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)   http://itgreen.co.th/ จำหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะตลาดลูกค้าระดับองค์กร
บริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ดำเนินงานเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษา วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์
บริษัท สบายน์ อินทิเกรชั่น จำกัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ บริหารโครงการและบำรุงรักษาด้านระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศ แบบครบวงจร (IT Total Service Solutions)
บริษัท สิงห์คอม อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง สถานีฐาน ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มเติมอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม