ชื่อบริษัท เว็บไซต์
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)   http://itgreen.co.th/ จำหน่ายสินค้าไอทีและอุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะตลาดลูกค้าระดับองค์กร
บริษัท เอช อาร์ ซี พี จำกัด ดำเนินงานเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษา วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์
บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านระบบสารสนเทศ แบบครบวงจร (IT Total Service Solutions)
บริษัท พีค พ้อยต์ 2022 จำกัด ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง สถานีฐาน ติดตั้ง รื้อถอน เพิ่มเติมอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม