รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประเภทสถานประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ประจำปี 2547

เมื่อคืนวันที่ 9 มีนาคม 2548 สถาบันป๋วยได้ทำพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประเภทสถานประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ประจำปี 2547 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ของการมอบรางวัลนี้ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 4 รางวัล จากบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 40 บริษัท สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2547 ได้แก่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์ซีพี ซึ่งประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ โดยบริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจ ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท แต่ปัจจุบันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และมีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท โดยเป็นผู้บุกเบิกรายแรกของไทยในการพัฒนาระบบภาษาไทยสำหรับคอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับผู้พิการทางสายตา

 

รางวัล Commitment to Excellence Year 2004
จาก Microsoft ได้เมื่อปี 2004

 

Microsoft Partner Network Gold Competency
(Gold Server Platform and Silver Desktop)

 

รางวัล Outstanding Performance on Percent of Record Entered Correctly
ได้เมื่อ Nov 11, 1999

 

รางวัล Outstanding Performance on Percent of Weekly Reports on time
ได้เมื่อ Nov 11, 1999