วิสัยทัศน์องค์กร

“ IRCP เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่มีธุรกิจหลากหลายด้าน ICT มีความเป็นผู้นำด้านคุณภาพ และเป็นที่หนึ่งในทุกลุ่มธุรกิจ”

 

พันธกิจองค์กร

เพิ่มจำนวนและรักษากลุ่มลูกค้า ซึ่งมีมูลค่าสูงหรือศักยภาพสูงเอาไว้ การขยายฐานลูกค้าทำได้โดยการเสนอความแตกต่างจากคู่แข่งให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการเน้นความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์การพัฒนาคุณลักษณะเด่น และการให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศโดยวิธี

  1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเงิน ผู้ถือหุ้นจะได้มูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี และหรือมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผล ที่ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และผู้ถือหุ้นมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
  2. สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับลูกค้า โดยการพัฒนาระบบและการบริการใหม่ที่ตรงกับความต้องการ และให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จจากการใช้งาน
  3. สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับพนักงาน โดยการพัฒนาความรู้บรรยากาศในการทำงาน และผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น

 

เป้าหมายองค์กร

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นบริษัทชั่นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจรและจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการขยายตัวในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศและสามารถตอบสนองทุกความต้องการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศโดยปัจจุบัน IRCP เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Total ICT Solution ที่ดีบริษัทหนึ่งในประเทศและกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น The Innovative Company ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง