กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ IRCP  ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 กิจกรรมดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน ณ วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


More News...