IRCP ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กับสภากาชาดไทย

นายดล เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กับสภากาชาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2559


More News...