ยงลาภ พดด้วง

รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
อายุ 51 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 0%

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลลินอยส์, ชิคาโก, อิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา 60616
  • ปริญาตรี กฎหมาย
  • ปริญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี

 

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
  • 2015 – 2016    Aditya Birla Group                    AVP                              Group Affairs
  • 2006 – 2015    Tesco Lotus                             General Manager         Property PR, Corporate Affairs