ระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( TPBS) ซื้ออุปกรณ์ Video Encoder HD
จัดหา Combiner พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ โครงการโทรทัศน์ดิจิตอล
บริษัท กลิสเทน อินเตอร์ เทรด จำกัด อุปกรณ์ Combiner พร้อมติดตั้งที่สถานีหัวหิน
RS Promotion (บริษัท ชุน บ็อก จำกัด) Video Logging for RS Promotion