ปัจจุบันสายงานธุรกิจ ARBD ได้รับความไว้วางใจจากไมโครซอฟต์ให้เป็นผู้ผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ OEM ของไมโครซอฟต์เพียงราย เดียวในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา โดยคำนึงถึง คุณภาพ ราคา การบริการแลการจัดส่ง ตลอดจนถึง การรักษาความปลอดภัยในความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของไมโครซอฟต์ด้วย ซึ่งบริษัทได้นำหลักการทางการผลิตดังกล่าว มา ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทอื่นๆ โดยทุกกระบวนการจะมีการตรวจสอบแบบ 100% ของแผนกผลิตและการสุ่มตรวจ รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ตามแผนการตรวจมาตรฐาน MIL-STD-105D (ABC Standard) 0.65% AQL (Acceptable Quality Levels) ทำให้มั่นใจและเชื่อถือได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกส่งถึงมือลูกค้าอย่างแท้จริง

ซึ่งให้บริการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์จากต้นฉบับของเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามความต้องการของลูกค้าโดยให้บริการตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การทำซ้ำ การประกอบ รวมถึงการบรรจุหีบห่อในรูปแบบที่พร้อมจำหน่าย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตระกูล Windows และ Office ของไมโครซอฟต์ เป็นต้น

ซึ่งให้บริการพิมพ์สัญลักษณ์ โลโก้ ตัวหนังสือ หรือ ข้อความบนพลาสติกที่มีพื้นผิวไม่เรียบ หรือมีความโค้งมนมาก ตัวอย่างของ ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มนี้ได้แก่ งานพิมพ์โลโก้ลงบน Mouse หรือ Keyboard และงานพิมพ์ตัวอักษรไทยลงบนแป้น Keyboard เป็นต้น