ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication) ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหารโครงการ และบำรุงรักษาด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยแบบครบวงจร โดยนำเสนออุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลก และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เรามีความพร้อมที่จะนำเสนอโซลูชั่นโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย เพื่อเชื่อมต่อต้นทางและปลายทางที่อยู่ห่างกัน ผ่านสายใยแก้วนำแสง หรือแบบไร้สาย อาทิเช่น DWDM, SDH, Multiplexer, Wireless Broadband โดยเราเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ได้แก่ NSN, Tellabs.

เรามีความพร้อมที่จะนำเสนอโซลูชั่นโครงข่าย NGN ที่ทันสมัย เพื่อเชื่อมโครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะที่มีอยู่เดิมเข้ากับโครงข่าย IP ซึ่งสามารถให้บริการได้ทั้ง VoIP, VDO conference, Instant Messaging เป็นต้น โดยเราเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Genband, NSN, Ericsson และ Huawei

เรามีความพร้อมที่จะนำเสนอโซลูชั่นโครงข่ายซอฟท์สวิทช์ที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ Media Gateway, Signaling Gateway โดยเราเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Genband, Huawei และ Tekelec

เรามีความพร้อมที่จะนำเสนอโซลูชั่นโครงข่ายหลักของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ทันสมัย เพื่อเชื่อมโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับโครงข่ายโทรศัพท์แบบ fixed line รวมทั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเราเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Huawei และ Zte

เรามีความพร้อมที่จะนำเสนอโซลูชั่นโครงข่าย FTTx ที่ทันสมัย เพื่อสร้างโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสง ประกอบด้วยอุปกรณ์ ONU, OLT, Splitter และ Optical fiber Cable โดยเราเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Zte, Ericsson และ Opnet

เรามีความพร้อมที่จะนำเสนอบริการแบบ Turnkey สำหรับงานสำรวจ, ออกแบบ, ติดตั้ง, Commissioning, Optimization โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 และ LTE ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งทีมงานในประเทศและพันธมิตรต่างประเทศ อาทิเช่น บริษัท Tele Resource ประเทศ Australia