เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการรวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร (IT Total Solutions) โดยการนำเสนอเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้กับลูกค้า และให้บริการแบบใช้งานได้ทันที (Turnkey Solution) ทั้งนี้บริษัทจะเป็นผู้รับเหมางานทั้งหมดแบบครบวงจร กล่าวคือ รวบรวมผลิตภัณฑ์ทั้งระบบสารสนเทศ

สำหรับองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลลอดเวลานั้น  ระบบวางแผนทรัพยากร (Enterprise Resource Planning: ERP) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งยังให้ผลการประมวลผลทรานแซคชั่นหลักที่ดีเยี่ยม(Transaction Process) ซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรขนาดใหญ่, ด้วยระบบ ERP จะทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนด้านข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับ C เพื่อเริ่มต้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

IRCP ได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งระบบ ERP ในภาคอุตสาหกรรมในเมืองไทยหลายแห่ง ด้วยการใช้เครื่องมือชั้นนำในการพัฒนาคอร์แอพพลิเคชั่นนอกจากนี้

ด้วย ประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ  ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM),ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน(supply chain management) และ E- business คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากระบบวางแผนทรัพยากร (ERP)

 โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและสามารถขยายขีดความสามารถด้านการรวมระบบแอพพลิเค ชั่นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่  (Enterprise Application Integration :EAI) เป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของ บริษัท ทั่วโลกในยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอล ด้วยสถาปัตยกรรมโซลูชั่นของ IRCP ที่มีความแข็งแกร่ง, มีความยืดหยุ่นและรองรับการปรับขนาดที่สามารถครอบคลุมความต้องการของการรวม กลุ่มของแอพพลิเคชั่นทั้งภายใน บริษัทระหว่างบริษัทและผู้ผลิต  ตลอดจนระหว่างคู่ค้าและลูกค้า

การให้บริการ EAI ของ IRCP มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการบริการดำเนินงานทั้งหมดแบบครบวงจร end-to-end ด้วยความสมบูรณ์แบบ ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก การให้การสนับสนุนการบริการดำเนินงานที่สมบูรณ์ จะประกอบด้วยการประเมิน, สถาปัตยกรรม,  การทดสอบ ,การออกแบบและการติดตั้งและใช้งานโซลูชั่น

ด้วยบริการดำเนินงานของ IRCP ประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้ระบบต่างๆที่มีอยู่ในระบบธุรกิจของคุณ, ภาพจำลองการวิเคราะห์เพื่อออกแบบการเชื่อมต่อ หรือ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของโซลูชั่น รวมไปถึงการออกแบบและการส่งมอบโซลูชั่นด้วยใช้วิธีการเชิงวัตถุ (object- oriented) โดยเน้นการพัฒนาโมดูล หรือ ส่วนประกอบอื่นๆ ให้สามารถนำกลับมาใหม่ได้

การแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง, รวดเร็ว และเหมาะสมจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งระบบ Business Intelligence เป็นเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อผลักดันธุรกิจ และมุมมองของผู้ใช้ให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูลองค์กร   เมื่อความต้องการในการใช้งานระบบ Business Intelligence เพิ่มขึ้น  โครงสร้างคลังข้อมูลที่ดีและสมบูรณ์พร้อมจะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งขึ้น

ในบางกรณีมันเป็นการดีที่จะ"ซื้อ" ดีกว่า “ทำ" มันขึ้นมาเอง – ในทุกวันนี้มีการใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้า  ด้วยความเชี่ยวชาญของ IRCP คุณจะได้รับการบริการดำเนินงานที่เหนือกว่าโครงสร้างแบบองค์กรขนาดใหญ่ทั่ว ไป อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มของลูกค้าที่มีความต้องการการดำเนินการที่แตกต่าง จากองค์กร อื่นๆ ด้วยการให้บริการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการสร้างสรรค์ หรือสามารถทำ การพัฒนาโซลูชันที่กำหนดเองได้ตรางตามความต้องการ

บริการการดำเนินงานของ IRCP ประกอบด้วย

 • การบริหารจัดการแบบ End to End
 • กำหนดเขอบเขตของโครงการและจัดการข้อมูลด้านตุ้นทุน
 • พัฒนาแผนการดำเนินโครงการและการดำเนินงาน
 • การวิเคราะห์ความต่าง
 • การออกแบบและวิเคราะห์การผลิต
 • การแปลงนโยบาย
 • การพัฒนาและออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
 • การปรับแต่งแอพพลิเคชั่นแบบกำหนดเอง
 • นโยบายการควบรวม
 • การทดสอบระบบและการยอมรับ
 • การอบกรมให้ความรู้

ความเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของธุรกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อเทคโนโลยี  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณ daily มีดีลกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าดังนั้นคุณอาจต้องเผชิญกับความ ท้าทายทางธุรกิจเล็กน้อย เมื่อคุณพบว่าแอพพลิเคชั่นของคุณไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ และนั่นหมายถึงคุณกำลังต้องการคู่ค้าผู้ซึ่งเข้าใจความต้องการด้านเทคนิคและ มีประสบการณ์ในการออกแบบและปรับแต่งแอพพลิเคชั่นของคุณ

ที่ IRCP เราได้พัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินการต่อไปบนเส้นทางที่คาดการณ์  เพื่อให้มีความเสี่ยงต่ำ และได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยวิธีการนี้เรามีพนักงานที่มากด้วยด้วยผลงานและปราบการณ์ และด้วยโมเดลการกระจายการพัฒนา  จะช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในหารดำเนินงานแก่ลูกค้าด้วย รูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจาก ไออาร์ซีพี สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถลดต้นทุน ได้ถึง 35% ด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของนักพัฒนา และการบริหารจัดการส่งมอบโครงการ ทีมงานผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ของไออาร์ซีพี สามารถสร้างตัวเลขในการ ประหยัดต้นทุนได้ 25%-35%  โดยการลดตุ้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์และต้นทุนการบำรุงรักษาระบบเก่าๆ นี่คือสิ่งที่ไออาร์ซีพีให้คุณได้เหนือกว่าค่แข่งขันรายอื่น