IRCP Solutions

โซลูชั่นสำหรับโทรคมนาคม

ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecommunication) ดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหารโครงการ และบำรุงรักษาด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยแบบครบวงจร โดยนำเสนออุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับ...

โซลูชั่นไอทีสำหรับองค์กร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT) ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการรวบรวมและพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร (IT Total Solutions) โดยการนำเสนอเทค...

การผลิตซ้ำซอฟต์แวร์

ปัจจุบันสายงานธุรกิจ ARBD ได้รับความไว้วางใจจากไมโครซอฟต์ให้เป็นผู้ผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ OEM ของไมโครซอฟต์เพียงราย เดียวในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา โดยคำนึงถึง คุณภาพ ราคา การบริก...

โซลูชั่นสำหรับงานบรอดคาสติ้ง

ธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (Digital Broadcasting) เป็นหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัทที่เปิดดำเนินการตั้งแต่กลางปี 2556 โดยดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง บริหารโครงการ แล...

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์ซีพี (IRCP) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริหารคนไทย ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มองเห็นความสำคัญและอนาคตที่เติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม โดยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการผลิตการ์ดภาษาไทย ป้อนสู่ตลาดไอทีในประเทศ และประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้กว่า 80% ตลอดระยะเวลา 31 ปี ที่ผ่านมา บริษัทได้ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

อ่านต่อ...